easy life vodič kroz kulturna dešavanja u Beogradu do kraja avgusta

Leto je u jeku, a mi smo inspirisani da, pored odmora i putovanja, posetimo raznorazne umetničke manifestacije kojima Beograd obiluje na dnevnom nivou. Čak smo pronašli i pojedine predstave, iako pozorišna sezona trenutno nije aktuelna. Bez daljeg odlaganja, predstavljamo vam:

easy life vodič kroz kulturna dešavanja za avgust 2023.

Pozorište

11, 12. i 13. avgust – Tiho, tiše (Beogradsko dramsko pozorište, BDP Arena, 20.30č): Nakon što je neko prijavio silovanje, grupa srednjoškolaca koji su svedoci, ali i saučesnici zločina, pokušava da sklopi priču o tome šta se dogodilo prethodne noći, ali ne mogu da se slože oko jedne stvari – da li je to bilo silovanje ili seks? Tendencija predstave je da pozove na preispitivanje mitova o silovanju, patrijarhata i uopšte položaja žene u društvu u kom se seks i silovanje koriste kao sinonimi, u kom „ne“ još uvek znači „da“. Igraju: Aleksandra Arizanović, Jana Milosavljević, Anja Ćurčić, Veljko Stevanović, Čubrilo Čupić, Nikola Đorđević.

25, 26. i 27. avgust – Ibzenove aveti (Beogradsko dramsko pozorište, BDP Arena, 20.30č): Glavni junak komada je Ibzen, koji je suviše zauzet bavljenjem sobom i takmičenjem sa svojim savremenikom, dramskim piscem, Avgustom Strindbergom, da bi primetio da njegove udružene dramske junakinje – Nora, Heda Gabler i Tea Elvsted – u jednom sasvim običnom ibzenovskom salonu pokreću pobunu protiv njega. Pitanje je, međutim, da li će ga njegova istorijska uloga borca za prava žena poštedeti gneva onih žena koje ga najbolje poznaju, njegovih junakinja. Igraju: Milan Zarić, Srđan Marković, Lana Migrić,  Jana Milosavljević, Anica Petrović, Milica Stefanović, Marko Todorović.

Izložbe (galerije)

Svetost umetnosti – 30 godina Akademije SPC (1993−2023) (Galerija RTS): Iz­lo­že­ni ra­do­vi uka­zu­ju na ve­li­ki di­ja­pa­zon mo­guć­no­sti cr­kve­ne umet­no­sti, ko­ja je pre­do­če­na u go­to­vo svim teh­ni­ka­ma stva­ra­la­štva. Tu su iko­no­pis, fre­sko­pis, vajarstvo, ka­li­gra­fi­ja, mo­za­ik, ilu­mi­na­ci­ja, dr­vo­rez i raz­ne kom­bi­no­va­ne teh­ni­ke… Ra­do­vi su ob­li­ko­va­ni i tra­di­ci­o­nal­nim ma­te­ri­ja­li­ma i teh­ni­ka­ma iz­ra­de (jaj­ča­na tem­pe­ra na li­po­vom dr­ve­tu, fre­sko­pis na sve­žem mal­te­ru, tuš na pa­pi­ru, ulje na plat­nu, pri­rod­ni mo­za­ič­ki ka­men i pa­sta, akva­rel, teh­ni­ka po­zla­te na po­li­men­tu…), ali i pri­me­nom sa­vre­me­nih pri­stu­pa svoj­stve­nih mo­der­nom dru­štvu, nje­go­vim po­tre­ba­ma i teh­no­lo­škim uz­le­ti­ma (al sec­co teh­ni­ka sa akri­li­ma, akril na dr­ve­tu, plat­nu i gu­šči­jem pe­ru, be­ton, po­zla­ta na akril­nom po­li­men­tu…). Izložba je otvorena do 31. avgusta. 

Vilhemina Mina Karadžić (Galerija Atrijum – Biblioteka grada Beograda): Izložba posvećena Vukovoj ćerki otvorena je povodom 195 godina od Mininog rođenja, a sastoji se od 24 panoa na kojima su predstavljeni život i rad prve srpske slikarke. Izložba je otvorena do 16. avgusta. 

Izložbe (muzeji)

Nadežda Petrović: bez boje (Narodni muzej): Nastavljajući obeležavanje jubileja, 150. godišnjice rođenja Nadežde Petrović, postavka je posvećena crtačkom opusu rodonačelnice srpske moderne umetnosti. Izložba je grupisana u tri celine. Prvu čine skice, beleške i ponekad sasvim neobavezni crteži. Nadeždini studijski crteži, nastali tokom školovanja u Beogradu i Minhenu, a koje karakteriše veća likovna vrednost, ali i odsustvo strasti i temperamenta svojstvenih ovoj umetnosti, spadaju u drugu celinu postavke. Treći segment crteža je sasvim osoben budući da obuhvata radove na kojima su čitljivi odrazi Nadeždinog shvatanja slikarskog izražavanja, te se figurativno može reći da ih odlikuje svojstvo grafičkog ekspresionizma. Izložba je otvorena do 10. decembra. 

Zrno žita (Muzej Zepter): Neobična priča koju na ovoj izložbi razvija Dušan Otašević – o zrnu žita, Pitagori, šest tangrama i još o ponečemu – svoje poreklo ima u eleusinskim misterijama. Misterije, utemeljene u gradu Eleusini, u mikenskom periodu, ostale su među onim opskurnim i nedokučivim tajnama naše civilizacije. Gotovo dve hiljade godina nakon što su se ustalile oko 1500. godine p. n. e, te kultne svetkovine održavale su se uvek početkom jeseni u čast boginje Demetre i njene ćerke Persefone. Boginja zemljoradnje, plodnosti i zaštitnica polja, Demetra je najčešće prikazivana sa snopom žitnog klasja… Izložba je otvorena do 10. septembra. 

Bioskop

Ljubav na prvi pogled (Puppy Love): Nakon užasnog prvog dejta, “divlje dete” Nicole (Lucy Hale) i anksiozni Max (Grant Gustin) zariču se da će se ratosiljati razmenjenih brojeva telefona dok ne saznaju da su im se psi zaljubili – i da uskoro očekuju šteniće! Urnebesno neusklađeni, Nicole i Max su prisiljeni da postanu odgovori “roditelji”, koji na kraju i sami pronalaze ljubav. Film je na bioskopskom repertoaru od 17. avgusta. 

Madam di Bari (Jeanne du Barry): Ova istorijska drama je usredsređena na madam di Bari (Maiwenn), koja koristi svoju inteligenciju i privlačnost da se uzdigne u francuskom društvu u 18. veku. Ona postaje miljenica kralja Luja XV (Johnny Depp), kom postaje ljubavnica. Protiv svake pristojnosti i etiketa, di Bari se seli u Versaj, gde njena veza sa kraljem izaziva skandal na dvoru. Film je na bioskopskom repertoaru od 31. avgusta.

Koncerti

26. i 27. avgust – Rundek i Ekipa (Botanička bašta Jevremovac, 20č): Rundek sa svojom Ekipom već treću godinu zaredom održava nezaboravne koncerte u Botaničkoj bašti, na mestu koje za njega, kao najvećeg aktivistu za zaštitu životne sredine, i te kako ima poseban značaj. U tom duhu, na predstojećim koncertima neće biti jednokratnih plastičnih čaša, već će za piće služiti samo trajne plastične čaše, koje će na ulazu u Botaničku baštu biti podeljene svim posetiocima, što je postala i sama tradicija na koncertima Darka Rundeka.

29. avgust – ABBA RING i gudački orkestar (Botanička bašta Jevremovac, 20č): Vanvremenski hitovi poput Dancing Queen, Mamma Mia, Money Money Money, Gimme Gimme i mnogih drugih umotani u novo koncertno ruho simfonijskog prizvuka uz prelep ambijent Botaničke bašte oboriće sa nogu sve iskrene fanove legendarne švedske grupe ABBA!

Pročitajte i ovo: 5 najvećih ženskih likova u književnosti

Naslovna fotografija: pexels.com

Dušan Veselinović je diplomirani novinar i pop culture fanatik. Uživa u druženju, putovanjima, knjigama, istoriji i u svakom vidu umetnosti. Enormni ljubitelj životinja.