Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
dobro držanje, žena vežba, vežbanje
 Kako da popravite svoje držanje
Dobro držanje može ublažiti, pa i odagnati probleme sa kičmom – ako se „krivite“ dok sedite, ili hodate povijeni ili nakrivljeni na jednu stranu (žene obično nose tašnu ili drugi teret preko desnog ramena, koje iz tog razloga uvek drže malo podignuto) možete često imati probleme sa kočenjem i bolovima u vratnom delu i bolna…

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.