Intervju: Gorica Stojković, generalni menadžer za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju u Coca-Cola kompaniji

Nakon šesnaest godina izuzetne karijere u Coca-Cola HBC, Gorica Stojković, sada u novoj ulozi generalnog menadžera za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju u Coca-Cola kompaniji, donosi sa sobom ne samo impresivnu biografiju već i strast prema inovacijama i održivom poslovanju. Saznajte kako se kroz vizionarski pristup razvoju Coca-Cola postavlja kao lider na tržištu, ne samo po pitanju proizvoda, već i održivog poslovanja.

Q

Kako zapravo izgleda pozicija lidera u kompaniji koja se smatra liderom i na tržištu?

A

Liderska pozicija u Coca-Cola kompaniji predstavlja ne samo poslovnu ulogu, već i priliku za kreiranje pozitivnih promena koje će unaprediti kvalitet životne sredine, napraviti pomak ka društvu u kojem svi imaju jednaka prava i šanse i uneti radost u domove miliona potrošača. Ova prilika je izuzetno inspirativna, ali istovremeno nosi sa sobom i izazove, zbog čega je važno da budete okruženi timom profesionalaca. Coca-Cola kompanija prepoznata je po razvoju talenta i posvećenosti vrhunskim rezultatima – što čini da svaki projekat predstavlja i priliku za lični razvoj, što je jedan od temeljnih principa našeg poslovanja.

Q

Šta biste izdvojili kao svoj najveći poslovni uspeh do sada?

A

Tokom karijere u Coca-Cola sistemu nemoguće je izdvojiti samo jedan poslovni uspeh, s obzirom na učešće u brojnim važnim, i izazovnim projektima kao sto su akvizicija kompanije Bambi i fabrike ROSA gazirane vode u Neresnici. Međutim, ono što najviše pamtim je kontinuirana podrška i mentorstvo koje sam pružila svojim kolegama tokom godina. Ponosna sam što sam imala priliku da budem deo njihovih profesionalnih putovanja i pomognem im da ostvare svoje potencijale i napreduju u karijerama. Videti ih kako se razvijaju i postižu svoje poslovne ciljeve predstavlja ne samo njihov uspeh, već i moj najveći doprinos kompaniji. 

Q

Koji su glavni ciljevi održivosti za Coca-Cola kompaniju koje biste voleli da ostvarite na poziciji generalnog menadžera?

A

Vodeći se glavnom vizijom Coca-Cola kompanije naš cilj je da nastavimo da gradimo brendove koje ljudi vole, za sve prilike, ukuse i životne stilove, istovremeno težeći odgovornom i održivom poslovanju sa pozitivnim uticajem na životnu sredinu i lokalne zajednice. Zbog toga će u fokusu biti zalaganje za odgovornu politiku upravljanja vodama, efikasno korišćenje vode u proizvodnji naših pića, kao i vraćanje vode zajednici i prirodi. 

U Coca-Cola sistemu u Srbiji smo veoma ponosni na inicijativu “Vlasina – čista ljubav”, gde smo, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, obogatili zaštićeno područje Vlasine stvaranjem 47 kilometara uređenih planinarskih staza. Ovaj projekat nije samo doprineo ekonomskom i društvenom razvoju Vlasine, već je doprineo očuvanju životne sredine i jačanje turističkog potencijal ovog područja. 

Posebno ponosno ističemo višegodišnji projekat “Partnerstvo za živi Dunav” realizovan u saradnji sa Svetskom fondacijom za prirodu (WWF) i Međunarodnom komisijom za zaštitu Dunava, kada su sprovedene sveobuhvatne aktivnosti za revitalizaciju močvarnih područja sa fokusom na Dunavski sliv gde je obnovljeno preko 5.462 hektara močvarnih područja čime se značajno povećao kapacitet Dunava za 13 miliona kubnih metara. Nakon uspešnog završetka prve faze pomenutog „Partnerstva za živi Dunav“, nastavljamo sa novim koracima u drugoj fazi kako bismo unapredili dalje upravljanje vodama u slivu Dunava. Sa idejom da radimo sa prirodom, a ne protiv nje, usmerićemo svoje aktivnosti na kontinuirano smanjenje emisija gasova staklene bašte, zatim na obnavljanje vode i bio-diverziteta u urbanim oblastima. 

Poseban naglasak biće na reciklaži i upotrebi reciklabilnih materijala za ambalažu naših napitaka, čime postavljamo konkretne korake ka postizanju klimatske neutralnosti do 2040. godine.

Q

Šta je ključno za postizanje održivog rasta jedne kompanije?

A

Postizanje održivog rasta zahteva integrisan pristup koji proizlazi iz dubokog razumevanja društvenih i ekoloških izazova, uz usklađivanje sa poslovnim ciljevima. U Coca-Cola kompaniji prepoznajemo važnost naše uloge kao lidera na globalnom nivou zbog čega se naša strategija temelji na odgovornom poslovanju koje integriše principe održivosti u sve aspekte našeg delovanja, uključujući proizvodnju, brendove i marketing. 

Iz tog razloga, od 2018. godine kontinuirano radimo na implementaciji strateške platfome „Svet bez otpada“ kako bismo pokrenuli sistemske promene, poštujući principe cirkularne ekonomije. Neki od merljivih i međusobno povezanih ciljeva koje nastojimo da ostvarimo u skorijoj budućnosti jesu upotreba totalno reciklabilne ambalaže do 2025. godine i korišćenje minimum 50% recikliranih materijala u izradi ambalaža do 2030. godine, kao i sakupljanje i reciklaža jedne flaše ili limenke za svaku prodatu do 2030. godine. 

Fotografije: Miša Obradović

Pitanja: Božica Luković