Šta možete naučiti iz meduza stila roditeljstva

Meduza stil roditeljstva ima tendenciju da bude fleksibilniji i popustljiviji od drugih stilova roditeljstva i u poslednje vreme se sve više promoviše. Može se reći da je postalo „moderno“ negovati roditeljski stil meduze, ali zapravo, samo su termini moderni (tigar mama, delfin stil, meduza…), ciljajući da približe i relaksiraju kliničke termine, kao što je permisivno (popustljivo) ili autoritarno (strogo) roditeljstvo. Meduza stil roditeljstva svakako spada u permisivne stilove, ali je najbliži intuitivnom roditeljstvu – koliko god da smo strogi, ili popustljivi prema svojoj deci, intuicija nam ukazuje na to kada u tome preterujemo, kada naši postupci nisu usklađeni sa potrebama dece. I trebalo bi da je slušamo. To znači da strogi roditelji treba ponekad da popuste i ne vrše pritisak, jer to nije u najboljem interesu deteta i može izazvati traumu, dok popustljivi roditelji moraju postaviti neke jasne granice i u nekim aspektima se ponašati dosledno autoritativno, kako bi deca mogla na njih da se oslone i kako se ne bi osećala nesigurno i prepuštena sama sebi.

Šta je meduza stil roditeljstva i šta iz njega možemo naučiti

Meduza stil roditeljstva je beskrajno fleksibilan – bz kostiju, kao meduza – i predstavlja prilagođavanje stvarnim potrebama sopstvenog deteta. Vođeni željom da naša deca budu srećna, možemo im beskrajno ugađati, truditi se da mu ponudimo mnogo izbora i najdajući se da će bar jedan biti ispravan – ali meduza stil roditeljstva nije u tome da svoju decu razmazimo i preterano zaštitimo, već u tome da im pomognemo da otkriju svoje strasti i pronađu aktivnosti u kojima će biti dobra, da razviju široka interesovanja i da se osećaju slobodno da istražuju. Međutim, ako ste vi popustljivi, ljubazni, obzirni i fleksibilni, a vaše dete zahtevno i ima snažnu volju,  ignoriše, prkosi i odbacuje vaša nastojanja, možete se osećati očajno, jer vaš način vaspitanja nije usklađen sa potrebama deteta.

U takvim slučajevima, meduza stil roditeljstva i dalje radi – na vašem prilagođavanju. Možda ste kao popustljiv roditelj u svojoj zoni komfora i prilagođavanje vašeg vaspitnog stila zahteva da izađete iz nje i to je izazov. Ako su vašem detetu potrebne čvršće granice, stroži i autoritativniji pristup, meduza stil nije u tome da se prepustite očajanju, već da se osnažite i naučite da svom detetu pružate ono što mu je potrebno – a ne samo ono što je vama lako i prirodno.

Ideja meduza stila roditeljstva oslanja se na to da su deca preterano stimulisana trčanjem od jedne aktivnosti do druge – sa časa klavira na sport, sa baleta na plivanje, a vikendom časovi stranog jezika i umetničke radionice. Sve to automatski, bez mnogo volje i strasti prema bilo kojoj od ovih aktivnosti. U redu, nekoj deci je sve to zabavno i njihove ambicije se lako razvijaju i nadmašuju vaša nastojanja da mu obezbedite raznolike sadržaje u kojima bi mogla da pronađu sebe. Upravo, možete imati jedno takvo dete – aktivno, ekstrovertno, željno novih izazova, jer svoju strast pronalazi u tome da osvaja i dokazuje se – dok vaše drugo dete (ostala deca) može biti introvertno, osetljivo, sklonije fokusiranju na stvari koje može da radi samo ili samo sa vama. Morate biti vrlo fleksibilni, da biste adekvatno odgovorili na različite potrebe svoje dece!

Pročitajte i ovo: 6 odlika dobrih roditelja

Fleksibilnost roditelja meduze

Kao i svaki roditelj koji obraća pažnju na potrebe svog deteta, roditelj meduza je fleksibilan – on osluškuje i posmatra svoje dete, ne smatra ga materijalom za oblikovanje, već nastoji da u njemu prepozna sklonosti i pomogne mu da ih razvije i uobliči, kroz aktivnosti koje su mu prijatne i zanimljive. To uopšte nije lako, jer verovatno znači da ćete isprobati mnogo toga – vaš sin, koji je upravo krenuo u školu, možda uopšte neće biti srećan u fudbalskom timu i školskim priredbama, ali će biti savršeno zadovoljan i satima fokusiran na slaganje lego kocki i crtanje. Kako ga socijalizovati, a da ne bude nesrećan? Da li treba insistirati na uključivanju u neke aktivnosti?

Šta je zaista u njegovom najboljem interesu? Gledajući drugu decu i roditelje, možete se namučiti, pokušavajući da napravite razumne (i istovremeno senzitivne) procene i donesete adekvatne odluke. Možete odlučiti da pokušate da ga angažujete u nekom individualnom sportu, ili borilačkoj veštini, da biste mu obezbedili osećanje pripadnosti timu i zajednici. To može upaliti, a može biti i potpuni promašaj. Možda vaše dete prosto nije sportski tip i možda ćete morati da čekate (prateći i posmatrajući) da još malo odraste i sazri, da bi se neka druga interesovanja razvila i da ukazala vam na pravac u kome treba da ga uputite.

Meduza stil roditeljstva prihvata druge stilove

Biti prilagodljiv roditelj i praktikovat meduza stil roditeljstva znači da ste otvoreni i odgovorni – poguraćete svoje dete, ako prepoznate da mu je to potrebno. Ponudićete mu različite aktivnosti, da bi moglo da se isproba. Omogućićete detetu da nema nikakve aktivnosti (ako je očigledno nesrećno u onome što je pokušavalo), na neodređeno, ili na dogovoreno vreme. Razgovaraćete sa svojom decom i shvatati ozbiljno ono što vam govore – uzećete njihova mišljenja i osećanja u obzir, kada o nečemu odlučujete. A i dalje ćete ponekad morati da donosite teške odluke o sebi i sopstvenom životu, koje će uticati na vašu decu, i neke stvari ćete morati da im nametnete.

Moraćete da se pomirite sa tim da ne možete zaštiti decu od frustracija i strahova i da su izazovi, gubici i neprijatnosti deo odrastanja i sticanja iskustva – ni jedan nivo discipline, niti popuštanja, ne može decu da zaštiti od života, a najbolje što možete da uradite jeste da sopstvenim primerom pokažete deci kako da se nose sa krizama, ili nametnutim ograničenjima. Moraćete da naučite decu da kroz neko iskustvo prođu do kraja, da ga prožive, razmotre i nešto nauče, a za to će vam biti potrebna i disciplina i insistiranje i jasne granice i pravila i zahtevi, koliko i osluškivanje, razumevanje, prepoznavanje dečijih slabosti i snaga i pronalaženje pravog načina da detetu pomognete u osnaživanju i nošenju sa teškim osećanjima. Vaše dete zaslužuje tretman kakav mu je potreban, a meduza stil roditeljstva od vas zahteva da se prilagodite i razvijate u pravcu ispunjavanja tih potreba. Dobri roditelji su oni koji stalno uče i rastu i razvijaju se zajedno sa svojom decom.

Detetu je potrebno vreme, kao i mogućnosti

Meduza stil roditeljstva je onaj koji stalno ima u vidu razvoj – a za to je potrebno vreme i obilje mogućnosti koje se sa vremenom pojavljuju, isprobavaju, odbacuju, usvajaju. Vaše je da prepoznate potencijale svog deteta (svoje dece) i da mu pomognete da ih razvije, da razumete ko je vaše dete i uputite ga ka pronalaženju sebe.

Koji god stil roditeljstva praktikovali, važno je da radite ono što je najbolje za dete i porodicu, a to su stvari koje morate usklađivati – fleksibilnost pomaže da se u tome bolje snalazite i bolje osećate. Fleksibilnost meduza stila roditeljstva uključuje slobodu, a sloboda se uvek praktikuje u zadatim okvirima i zahteva najveći stepen odgovornosti.

Pročitajte i ovo: Koji je vaš vaspitni stil

Naslovna fotografija: unsplash.com

Brankica Milošević veruje da je dete u nama najvažnija osoba na svetu, koja zaslužuje svu onu ljubav koju rasipamo okolo. Sve je zanima, o svemu ima mišljenje i ne okleva da ga promeni.