Kako da popravite narušenu komunikaciju u partnerskom odnosu

Ako osećate da ste se sa godinama udaljili od partnera (ili partner od vas) verovatno ste zapostavili komunikaciju i polako se povlačili, svako u svoj svet, zadržavajući svoje mišljenje i osećanja za sebe. Možda ste stvorili zonu komfora u tom načinu paralelnog života, bez mnogo povezivanja i razmene, a možda ste komunikaciju zamenili svađom, optužbama, međusobnim okrivljavanjem. Nikakav dogovor ne možete postići, kada je svako od vas u svom svetu, ili izričit u svojoj tački gledišta, ali narušenu komunikaciju je moguće popraviti, naročito u kriznim periodima, kada kao par morate da sarađujete i rešavate probleme.

Možete savladati veštine komunikacije, slušanje, prihvatanje da su partnerove misli i osećanja realni, empatiju (uživljavanje u partnerovu poziciju i razumevanje njegove tačke gledišta). Zajedno možete prevazići sve zidove koji su se u međuvremenu podigli među vama, ili se nikada i nisu srušili, jer niste radili na tome. Koliko god da su vaše razlike ukorenjene i čini vam se da je uzaludno naprezati se da ih prevaziđete, setite se da se ljudi stalno povezuju na celom svetu i da je to evolutivni proces – uprkos verskim, kulturnim, etničkim razlikama, ljudi uspevaju da se zbliže i razumeju jedni druge, ako to zaista žele. Zidovi koji vas dele i zaustavljaju komunikaciju jesu predrasude, kojih treba da se oslobodite.

Podela koja vlada u spoljnjem svetu utiče na odnose

Mnogi parovi propuštaju da primete kako podele kojima su izloženi i koje često eskaliraju u nasilje, utiču na njihove odnose. Prihvatamo podele, zauzimamo strane, osećamo pripadnost grupama koje zastupaju stav koji i mi imamo, a osuđujemo one koji razmišljaju drugačije – i kada u partnerskom odnosu dođemo u situaciju da partner ne misli i ne oseća isto što i mi, automatski zauzimamo suprotnu stranu i osuđujemo partnera, umesto da pokušamo da razumemo njegov stav i da pogledamo stvari iz njegovog ugla.

Neslaganje sa partenorovim mišljenjem i stavovima može da izazove snažne emotivne reakcije, kao što podele u svetu izazivaju (ratne) sukobe. Ponašamo se prema partneru kao prema neprijatelju, iako bi trebalo da smo na istoj, zajedničkoj – strani, na strani našeg odnosa, pre svega. Ipak, i u toj poziciji, partneri imaju istu polaznu tačku – oboje veruju da ako je jedan u pravu, drugi automatski nije i onda nemaju načina da reše nesuglasice, jer jedino nastoje da dokažu da su u pravu. Da biste prevazišli probleme i popravili komunikaciju, morate otvoriti svoj um za nove koncepte – recimo onaj da ste oboje u pravu i da svako od vas zastupa svoju istinu, do koje je došao svojim uvidima, rezonom i iskustvom, koje treba bolje da razumete, da biste u komunikativnom procesu pomogli partneru da sam sebe bolje razume. Baveći se stvarima oko kojih se sukobljavate na ovaj način, možete doći i do zaključka da niko od vas nije u pravu, kao i do uvida da uopšte nije važno ko je u pravu, već šta oboje doživljavate kao istinu i kako ona utiče na vaše odnose i na vašu ličnu evoluciju.

Možda ste već postali neprijatelji (iz svih mogućih pogrešnih razloga), ali možete rešiti da razvijate i usvajate nove komunikacione veštine, kako biste se setili suštine zajedništva i povezanosti. Shvatite da se prelazak od osude do procene situacije ne dešava preko noći i da je potrebno da uložite napor i vreme i da biste popravili komunikaciju.

Vaš odnos se može sasvim urušiti ako dozvolite da kruti stavovi, ljutite misli i osećanja zamene razumno razmišljanje. Odlučite da ćete postati otvoreniji za različitosti, čak i ako se osećate ugroženo u tom procesu. Setite se da postoji više od jedne važeće stvarnosti i da ste nekada bolje slušali i imali više razumevanja – ta sposobnost je u vama, samo treba da se njome služite. Uvek se možete složiti da se ne slažete, ali budite spremni da osetite kako je to biti u koži druge osobe – vašeg partnera.

Slušajte partnera pažljivo, otvoreno i bez osuđivanja njegovih stavova. Zapitajte se da li su ti stavovi uvek bili tu, ili su postali tako izričiti pod dejstvom društvenih predrasuda.

Potražite sličnosti u tome kako svako od vas brani svoju tačku gledišta i zašto. Šta pokreće svakog od vas da postane toliko „zaključan“ da vidi stvari samo na jedan način? Koje slične misli i osećanja imate, zbog kojih se možda plašite da napustite ono u šta verujete i kako vas taj kruti stav razdvaja.

Zamislite osećanja i stanje duha vašeg partnera kada je izložen vašoj osudi. Da li ste spremni da izgubite vezu, zato što ne možete da se pomerite sa svoje pozicije. Da li je pobeda u raspravi (dokazivanje da ste u pravu) važnije od vašeg odnosa?

Otvorite svoj um i srce onome što ima smisla sa tačke gledišta vašeg partnera i složite se gde god možete. Tamo gde ne možete, budite direktni i složite se da se po tom pitanju ne slažete, bez obezvređivanja onoga u šta svako od vas veruje.

Promenite svoja nastojanja da imate moć, kontrolu, dominaciju, promenite svoju tvrdoglavost u saosećanje, saradnju, zajednička rešenja i želju da (ponovo) budete tim.

Kreirajte novi međusobno usaglašen skup stavova i uverenja koji uključuje misli i osećanja, posvetite se tome da izazovete svoja ograničenja i da orijentaciju svog partnera upotrebite za sopstvenu fleksibilniju transformaciju.

Pažljivo održavajte saradnju koju uspete da uspostavite, nastavite da negujete odnos i pazite da ne skliznete nazad, u stare pristrasnosti, predrasude i osude, kada stvari postanu nategnute i neprijatne. Ostanite odlučni i – budite zajedno u tome.

Naslovna fotografija: unsplash.com

Brankica Milošević veruje da je dete u nama najvažnija osoba na svetu, koja zaslužuje svu onu ljubav koju rasipamo okolo. Sve je zanima, o svemu ima mišljenje i ne okleva da ga promeni.