Važne oblasti zdravlja i blagostanja koje treba da uravnotežite

Ljudi su holistička bića, a blagostanje je višedimenzionalni koncept, koji obuhvata različite aspekte života i zdravlja. Briga o sebi zahteva da radimo na svim aspektima i izbalansiramo sve oblasti života, tako da generalno budemo zdravi i zadovoljni sobom.

Obično nam jedna oblast brige o sebi skreće pažnju i angažuje naše napore – možda znate sve, ili možete lako da pronađete sve informacije o tome kako da negujete kožu u zrelim godinama, ili koja hrana podržava vitalnost i mentalno zdravlje, kao i da je za vas dobro da meditirate, koliko i da vežbate i krećete se. A da li su to sve dimenzije zdravlja i da li one čine naše ukupno blagostanje?

Ovde ćemo se pozabaviti različitim aspektima i dimenzijama koje čine našu celovitost, kako bismo unapredili različite oblasti svog ukupnog fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja.

Oblasti zdravlja koje čine ukupno blagostanje

Fizičko zdravlje

Fizičko zdravlje se odnosi za stanje, zdravlje i dobrobit vašeg tela i uključuje različite faktore i navike koji doprinose dobrom zdravlju i kondiciji. Održavanje fizičkog zdravlje je neophodno za vođenje zdravog i ispunjenog života, a ključni aspekti obuhvataju redovno vežbanje, uravnoteženu ishranu, zdrav san, redovne zdravstvene preglede, održavanje zdrave težine, pravilnu hidrataciju, izbegavanje štetnih navika, kao što je pušenje i konzumacija alkohola.

Emocionalno zdravlje i blagostanje

Emocionalno zdravlje i blagostanje uključuje razumevanje, prihvatanje, efikasno upravljanje i odgovarajuće istraživanje sopstvenih emocija, kao i razvoj zdravih i odgovarajućih strategija suočavanja sa usponima i padovima života.

Takođe, uključuje uspešno i efikasno nošenje sa emocionalnim razlikama koje bismo mogli da iskusimo. Emocionalno blagostanje je suštinska komponenta opšteg blagostanja i može imati značajan uticaj na fizičko zdravlje, produktivnost i opšti kvalitet života. To je doživotno putovanje koje zahteva samorefleksiju, brigu o sebi stalni lični rast – u svakom uzrastu i životnom periodu saznajemo još nešto o sebi i celog života proširujemo svoje horizonte.

Aspekti emocionalnog zdravlja uključuju samosvest, ljubav prema sebi, upravljanje stresom, emocionalnu regulaciju, održavanje bliskih odnosa, empatiju i samosaosećajnost, traženje pomoći kada nam je potrebna.

Haljina: XYZ Elisabetta Franchi, Naočare: P…S… Fashion, Torba: Cortefiel

Pročitajte i ovo: Kako su tipovi ličnosti povezani sa zdravstvenim predispozicijama

Mentalno blagostanje

Mentalno zdravlje obuhvata kognitivno i psihičko blagostanje i pozitivan i istovremeno realan pogled na život. Biti mentalno stabilan i zdrav znači nositi se efikasno sa uobičajenim životnim stresovima i izazovima, produktivno raditi, održavati pozitivne odnose, davati doprinos svojoj zajednici i generalno voditi ispunjen i uravnotežen život. Mentalno zdravlje je koncept koji obuhvata emocionalno, psihičko i socijalno blagostanje i predstavlja ključni aspekt ukupnog zdravlja. Odnosi se na emocionalnu otpornost, samosvest, samopoštovanje, upravljanje stresom, poštovanje granica, pažnju i brigu o sebi.

Važno je napomenuti da mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnih problema i bolesti. Mnogi ljudi doživljavaju poteškoće sa mentalnim zdravljem u različitim periodima života – zato je traženje pomoći kada nam je potrebna značajan pokazatelj snage i brige o sebi.

Intelektualno zdravlje

Intelektualno zdravlje uključuje kontinuirano angažovanje u aktivnostima koje stimulišu um, promovišu učenje i podstiču lični rast – hobi, obrazovanje, nove veštine, doživotno učenje i otkrivanje. Intelektualne aktivnosti i interesovanja podstiču kritičko razmišljanje, kreativnost, radoznalost i stalnu potragu za znanjem koje prevazilazi formalno obrazovanje i obuhvata razliite aspekte intelektualnog razvoja.

Ključne komponenete intelektualnog zdravlja su kontinuirano učenje, kritičko mišljenje, kreativnost, intelektualna znatiželja, upravljanje vremenom, rešavanje problema, kulturni angažman, postavljanje ciljeva, svesnost i mentalno zdravlje.

Finansijsko blagostanje

Finansijsko zdravlje se odnosi na stanje opšteg blagostanja u kome osoba ima kontrolu nad svojom finansijskom situacijom i može sa sigurnošću da ispuni svoje trenutne i buduće finansijske potrebe i ciljeve. To uključuje prilagođavanje i promenu finansijskog ponašanja (i navika trošenja), da bi se osigurala i održala finansijska sloboda. Finansijsko zdravlje prevazilazi visok prihod i štednju i obuhvata različite aspekte, kao što su upravljanje resursima, budžetiranje, štednju, ulaganje, planiranje troškova, finansijsku disciplinu, planiranje penzionisanja, finansijsku pismenost, upravljanje dugovima.

Za veliki broj ljudi, finansije su izvor stresa i razumevanje kako možemo da postignemo finansijsko blagostanje je od suštinskog značaja za poboljšanje ukupnog zdravlja i blagostanja.

Opšte zdravlje na holistički način

Sveukupna blagodat i dobro zdravlje deluju kao da treba da dostignete neko savršenstvo, ali jednom kad sagledate različite aspekte svog života i svoje dobrobiti, možete da radite na svakom aspektu u cilju poboljšanja sebe i kvaliteta svog života. Ravnoteža među svim ovim aspektima je neophodna za holističko blagostanje, a sasvim je u redu da u nekim periodima svog života dajete prioritet različitim aspektima. Neke dimenzije zdravlja i blagostanja nisu tako važne u mladosti, kao što su važne u srednjim godinama i menopauzi – važno je da nikada ne zapostavite potpuno neki od ovih aspekata i da budete spremni na doživotno učenje i produbljivanje samospoznaje i ljubavi prema sebi.

Pročitajte i ovo: Kako kućne biljke smanjuju stres i poboljšavaju vaše mentalno zdravlje

Naslovna fotografija: WANNABE Media

Brankica Milošević veruje da je dete u nama najvažnija osoba na svetu, koja zaslužuje svu onu ljubav koju rasipamo okolo. Sve je zanima, o svemu ima mišljenje i ne okleva da ga promeni.