Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
o predubeđenjima, enterijer, detalji
Kolumna 35+: O predubeđenjima
Sedi, dva Pre nekoliko dana bila sam u policijskoj stanici da bih promenila mesto boravka u ličnim dokumentima. Kada mi je gospođa sa suprotne strane šaltera postavila pitanje: Šta ste po zanimanju, kolena su mi zaklecala od nelagodnosti, grlo se steglo baš kao svaki prethodni put kad sam popunjavala slične formulare i nespretno sam promrmljala…

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.