Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Koji su vaši odbrambeni mehanizmi?

Odbrambeni mehanizmi su automatski načini na koje nas um štiti od osećanja kao što su krivica, stid, anksioznost – suočen sa stresnom situacijom, mozak radi najbolje što može da izbegne neprijatna osećanja.

Kao što trgnete ruku bez razmišljanja, kad dodirnete nešto vrelo, tako posežete i za odbrambenim mehanizmima – nesvesno. I zato što se aktiviraju automatski, često nismo u stanju da osvestimo njihovo postojanje, niti da razmotrimo uticaj koji mehanizmi odbrane imaju na našu ukupnu realnost. Potrebno je da razvijamo samosvest i naviku samoposmatranja i preispitivanja svojih misli, osećanja i postupaka, da bismo nadjačali svoje odbrambene mehanizme i efikasno se sučili sa istinskim osećanjima i odgovornostima.

Odbrambeni mehanizmi nisu loši, ali jesu ograničavajući – oni upravljaju našim ponašanjem i sputavaju lični rast i razvoj, navodeći nas da ponavljamo iste obrasce i vrtimo se ukrug. Da bismo ih osvestili i prevazišli, treba najpre da razumemo kako funkcionšu.

Osnovni odbrambeni mehanizmi (u kojima ćete se možda pronaći)

Disocijacija

Svako ponekad koristi disocijaciju i to je stanje kada razdvajamo svoj um od tela ili okoline – odbrambeni mehanizam disocijacije može se uključiti u stresnim situacijama svakodnevnog života, ali i u traumatičnim događajima, nesrećama, katastrofama. Ovaj mehanizam je usresređen na mentalno izbegavanje traumatičnog iskustva, a ponekad možemo tako snažno doživeti unutrašnji sukob, da to postaje nepodnošljivo i tada je um prisiljen da odvoji nepodnošljive informacije i osećanja iz svesti.

Primer iz svakodnevnog života je onaj kada idete s posla (vozite se ili hodate) i uopšte niste prisutni, jer ste preokupirani razmišljanjem o nekom događaju, ili o tome šta ćete i kojim redom uraditi kad stignete kući – uopšte ne primećujete okolinu, prosto ste izdvojeni i krećete se (vozite) automatski. Ali, drugi oblici disocijacije, koji se stalno ponavljaju, mogu ugroziti osećanje sebe i sećanje na životne događaje i izazvati  poremećaje, kao što je disocijativna amnezija ili disocijativni poremećaj identiteta.

Ponekad, kada smo na „autopilotu“ i mentalno izdvojeni iz tela i situacije, možemo praviti greške, koje inače ne bismo pravili.

Preusmeravanje

I ovaj odbrambeni mehanizam svako ponekad koristi, preusmeravajući snažne negativne emocije i frustracije prema nekome ko za nas ne predstavlja pretnju. To nam omogućava da zadovoljimo svoj nagon za reakcijom, bez rizika od većih posledica, a tipičan primer je kada bes i frustraciju koju ste osećali na poslu, preusmerite na partnera ili dete – „istresate“ se nad njima, jer ste imali grozan dan na poslu. Oni nisu uzrok vaših neprijatnih osećanja, ali preusmeravanje frustracije na njih je lakše i manje problematično, nego suočavanje sa šefom.

Nije uvek lako (zapravo, nikad nije lako) iskomunicirati svoja osećanja neposredno, sa onima na koje su upravljena, u situaciji koja je stresna, ali preusmeravanje na duge staze može uništiti vaše važne odnose i potrebno je da naučite da efikasno komunicirate i rešavate nesporazume i sukobe tamo gde nastaju, bez povređivanja onih koji nemaju veze sa vašim frustracijama i problemima.

Pročitajte i ovo: Zauzimanje za sebe – veština koju treba da savladate (ako do sada niste)

Odbrambeni mehanizmi – poricanje (negacija)

Ovo je jedan od najčešćih odbrambenih mehanizama, koji ljudi koriste kada ne mogu da se suoče sa stvarnošću i priznaju sebi očigledne istine. Poricanje može uključivati potpuno odbijanje da se prihvati činjenica ili stvarnost, ali može biti i lukavije – možemo imati svest o tome šta se dešava, ali ćemo tome umanjiti važnost i težinu. Zavisnici redovno koriste ovaj odbrambeni mehanizam – u potpunosti poriču da imaju bilo kakav problem, ili kategorično tvrde da to uopšte nije problem, da su umereni i da kontrolišu svoj „porok“ i koriste ga samo rekreativno, iako su suočeni sa situacijama kao što je gubitak posla, epizode u kojima završe hospitalizovani (svima je jasan njihov problem, ali oni odbijaju da prihvate da je to problem).

Intelektualizacija

Odbrambeni mehanizam intelektualizacije funkcioniše tako da kada se suočimo sa zahtevnom i neprijatnom situacijom, odaberemo da isključimo emocije i usredsredimo se na logičke činjenice. Ako ste doživeli neuspeh na poslu, ili dobili otkaz, možete se danima okupirati osmišljavanjem novog projekta, sastavljanjem CV-a i traženjem novih mogućnosti za posao, upošljavajući svoj um, kako biste izbegli suočavanje sa osećanjima. Neko ko prolazi kroz razvod, mogao bi se fokusirati na traženje stana, ili preuređenje doma i baviti se finansijskom i organizacionom stranom života, kako bi odložio obradu neprijatnih i bolnih osećanja. Očigledno da intelektualizacija može biti od pomoći u teškom periodu, da ostanemo stabilni i fokusirani na ono što možemo da uradimo i na šta možemo da utičemo, ali neophodno je da prođemo kroz proces obrade emocija, kako bismo dugoročno sačuvali mentalno zdravlje i stabilnost. Ako stalno posežemo za intelektualizacijom, podrivamo i ignorišemo svoja osećanja, neminovno nanosimo štetu sebi i svojoj emocionalnoj inteligenciji.

Odbrambeni mehanizmi – racionalizacija

Odbrambeni mehanizmi intelektualizacija i racionalizacija često se mešaju, jer su pojmovi slični. Ali, bitna razlika postoji – racionalizaciju koristimo da bismo sebi nešto predstavilu u drugačijem svetlu, menjanjem stvarnosti u onu verziju koja nam je prihvatljivija, odnosno, koja nas manje povređuje. Ovaj odbrambeni mehanizam ispoljava se na dva načina – ulepšavanjem ili omalovažavanjem stvarnosti. U oba slučaja, opravdavamo neprijatna iskustva lažući sebe i odbacujući svoj deo odgovornosti. Ako neko doživljava obijanje od osobe koja joj se dopada, može reći sebi da ta osoba ionako nije ništa posebno i da ima boljih. Učenik može okriviti profesora za loš rezultat na testu, odbijajući da prihvati svoju odgovornost za manjak spremnosti i znanja. Partner koji vara, može biti uveren da ono što radi nije pogrešno, već da je opravdano i razumljivo, jer mu u vezi nedostaje pažnja i uvažavanje.

Ovo su osnovni, odnosno, najčešći odbrambeni mehanizmi, koje gotovo svi aktiviraju u nekim situacijama i pored kojih postoje i drugi, kao što je projekcija, regresija, reaktivna formacija, potiskivanje, kao i sublimacija i kompenzacija, koje spadaju u zdrave i zrele mehanizme odbrane.

Mehanizmi odbrane se još nazivaju i nezdravim mehanizmima suočavanja, koji kratkoročno pomažu da u izbegavanju neprijatnih osećanja, ali dugoročno donose rizik od poremećaja kao što je depresija, poremećaji ličnosti, zavisnost, poremećaji u ishrani.

Odbrambeni mehanizmi se mogu prepoznati i osvestiti, a najbolji način je razgovor sa teraputom, koji vam može pomoći da razvijete zdrave mehanizme suočavanja i uputiti vas da bolje upravljate stresom.

Mehanizmi odbrane su nesvesni odgovor bića koje se oseća ugroženo i mogu se menjati na više nivoa – osvešćivanjem svojih misli, osećanja i odbrana, kao i mentalnim osnaživanjem i menjanjem osećanja ugroženosti kroz postavljanje granica, komunikaciju, prepoznavanje i prihvatanje osećanja. Važno je da budemo u stanju da se svesno bavimo svojim stanjima i problemima, umesto da se od njih povlačimo i bežimo – mehanizme odbrane razvijamo vrlo rano u detinjstvu, ali u zrelom dobu možemo i treba da ih osvestimo i prevaziđemo, jer nam više nisu potrebni i koče i ograničavaju naš lični razvoj.

Pročitajte i ovo: Šta je EMDR terapija i kome može biti korisna

Naslovna fotografija: unsplash.com

Brankica Milošević veruje da je dete u nama najvažnija osoba na svetu, koja zaslužuje svu onu ljubav koju rasipamo okolo. Sve je zanima, o svemu ima mišljenje i ne okleva da ga promeni.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.