Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Šta znači biti mudar – sa naučnog stanovišta

Mudrost se shvata kao vrlina, vredan resurs ili poželjan cilj, nešto čemu treba stremiti, ali, šta znači biti mudar? Uobičajen opis uključuje duboko razumevanje postojanja, sjajan uvid u sopstveni život, zdrav razum, sposobnost korišćenja iskustva za rast, spremnost i sposobnost da se zauzme tuđa perspektiva, briga i saosećanje za sve ljude i brojni elementi u tom stilu. 

Naučnici su postavili integrativni model ponašanja, koji sažima objašnjava šta znači biti mudar:

Integrativni model mudrosti

„U izazovnim situacijama stvarnog života, nekognitivne komponente mudrosti (istraživačka orijentacija, briga za druge i regulacija emocija) ublažavaju efekat kognitivnih komponenti (znanje, metakognitivni kapaciteti i samorefleksija) i rezultiraju mudrim ponašanjem.“ 

Previše sažeto i stručno, pa da pojednostavimo. Kada treba da se ponašamo mudro? Kako biti mudar kada smo mi ili ljudi koji su nam bliski suočeni sa teškom životnom odlukom, moralnom dilemom, ili dugoročnim problemom. 

Šta znači biti mudar mudar?

Rešavanje kratkoročnih ili dugoročnih problema (na primer, suočavanje sa bolešću opasnom po život), pružanje podrške ili doprinos većem dobru (nuđenje vrednih smernica porodici i prijateljima), ispravan postupak (etičko ponašanje na poslu, čak i ako to znači manju zaradu), karakteriše mudro postupanje. Kada osobu vidimo kao mudru, to znači da imamo poverenja u njeno rasuđivanje, u to da će uzeti u obzir stvari koje nama promiču, ili će ih postaviti u drugačiju perspektivu, što će nam omogućiti da dublje sagledamo određeni problem, situaciju, osećanje. Takođe, znamo da nas mudra osoba neće osuđivati i da smemo da joj poverimo ono što se ne usuđujemo da kažemo drugima – biti mudar, znači biti od poverenja, stabilan, smiren i imati pozitivan uticaj na okolinu.

Kako nam mudrost pomaže da rešavamo probleme i postižemo ciljeve?

Naučnici prepoznaju tri mehanizma delovanja mudrosti: 

Sticanje objektivnog razumevanja situacije – prva stvar koju mudri pojedinci rade kada se suoče sa novim izazovom je da razgovaraju sa mnogo ljudi i prikupe informacije o činjenicama, kako bi razumeli problematičnu situaciju sa različitih emocionalnih i društvenih aspekata. Što je još važnije, kada razgovaraju sa drugima, oni ostaju smireni, puni poštovanja i saosećajni. 

Pronalaženje rešenja koja maksimalizuju zajedničke interese – mudri pojedinci pokušavaju da uravnoteže svačije potrebe i brige. Ako ih situacija uključuje u ishod, oni prave korak unazad, identifikujući svoje interese i pristrasnosti, kako bi smanjili mogućnost da daju sebične savete. 

Predlaganje i primena optimalnih rešenja – mudri obično ne govore drugima šta da rade, ali koriste svoje veštine i iskustvo da pruže smernice i podršku. Na primer, nude ohrabrenje u situacijama kada pronalaženje najboljeg rešenja zahteva isprobavanje različitih puteva, a samim tim zahteva strpljenje i nadu (pozitivna očekivanja). 

Košulja: Lindex, Pantalone: Marella (MiaMaya), Šešir: Ercegovac, Torba: Aldo, Naočare: Loewe (Optiplaza)

Pročitajte i ovo: 5 načina da sami sebi olakšate život

Nekognitivne komponente mudrosti naučnici su postavili ovako:

Istraživačka orijentacija

Biti mudar znači voleti znanje, biti otvorenog uma, negovati radoznalost u pogledu života i koristiti svoja iskustva za rast i razvoj. Mudre osobe se ne osećaju ugroženo perspektivama koje se razlikuju od njihovih, već ih smatraju zanimljivim i inspirativnim. 

Briga za druge

Mudri razumeju tuđe emocije i brinu o njihovoj sreći i dobrobiti. Veliki mudraci, poput Gandija, Mendele, brinuli su o celom čovečanstvu. Pravednost, etičnost, empatična briga i saosećanje, ključne su komponente mudrosti. 

Sposobnost regulacije emocija

Mudri prepoznaju, razumeju i modifikuju svoje emocionalno iskustvo, kao i emocije drugih, čak i u veoma izazovnim (napetim) situacijama. Oni koriste strategije kao što su humor ili preispitivanje, da umanje pritisak negativnih emocija (straha, ljutnje). 

Verovatnije je da će osoba koja ima visok nivo nekognitivnih karakteristika, u suočavanju sa izazovnom situacijom ostati smirena, otvorenog uma, pokazati saosećanje i ponašati se etički, dok će se prosečna osoba suočena sa istom situacijom verovatno uznemiriti, ponašati se sebično i posmatrati problem iz samo jednog ugla. 

Pročitajte i ovo: Kako da uspešno započnete novo poglavlje u životu

Kognitivne kompomente su takođe bitne u kontekstu mudrosti:

Znanje

Posedovanje znanja (saznanja) o životu i sebi nije uvek svesno, ali može uključivati i praktičnu inteligenciju i stručnost. Ljudi za koje kažemo da imaju širinu i bogatstvo duha, koje vidimo kao mudre i sofisticirane, obično su i stručni u određenoj oblasti, poseduju bogato životno iskustvo i imaju visoko razvijene veštine komunikacije – taktični su i obzirni. Ljudi koje smatramo “prirodno mudrim” obično tokom života nisu imali pristup obrazovanju, niti su imali mogućnost da putuju i šire svoja saznanja, ali njihova mudrost dolazi iz posmatranja i promišljanja života i otvorenosti uma koja je svojstvena njihovom biću.

Metakognitivne sposobnosti

To je, pre svega, svesnost i sposobnost da se razmotre različiti pogledi, interesi, vrednosti i ciljevi na otvoren način, a zatim to je skromnost. Ona dolazi iz svesti o granicama onoga što možemo da znamo o životu i našoj moći da kontrolišemo, predviđamo i upravljamo svojim akcijama. 

Samorefleksija

Biti mudar uključuje samoposmatranje, odnosno sposobnost da razmišljamo o sopstvenim mislima, osećanjima i ponašanju i da učimo iz svojih grešaka, sa ciljem da identifikujemo svoje slabosti i pristrasnosti, preferencije i slepe tačke tako da one što manje utiču na naše rasuđivanje.

Motivacija je, takođe, veoma važna, jer nisu svi koji poseduju kognitivne kapacitete zainteresovani i otvoreni za mudrost. Mudri se osećaju motivisano da u potpunosti iskoriste svoje kognitivne sposobnosti, zato često pronalaze rešenja koja zadovoljavaju potrebe svih uključenih u određeni problem i razmišljaju o višim ciljevima i višem dobru, upravljajući svoje akcije u tom pravcu, ponašajući se razumno, odgovorno i tražeći rešenja koja će biti samoodrživa. 

Dakle, integrativni model mudrosti prikuplja i povezuje sve bitne karakteristike mudrosti – u izazovnim situacijama, komponente nekognitivne mudrosti (istraživačka orijentacija, briga za druge i regulacija emocija) omogućavaju pojedincu da ostane otvorenog uma, brižnog ponašanja i smirenog načina razmišljanja, što mu omogućava da pristupi svojim resursima kognitivne mudrosti (široko i duboko znanje – spoznaju – o sebi i životu, metakognitivnu svest o ograničenjima svog znanja i relativnosti perspektive, kao i samorefleksiju prema razumu) i da se, koristeći sve te komponente i kapacitete (alate mudrosti) postavi optimalno i proaktivno u odnosu na situaciju sa kojom se suočava. 

Naučno viđenje mudrosti nam omogućava da sagledamo sastojke, ali recept za mudrost ne postoji – mnogi veoma mudri ljudi ne obraćaju pažnju na nauku, oslanjaju se samo na svoj zdrav razum, intuiciju i unutrašnje bogatstvo, nagonski postupajući mudro, ispravno i velikodušno, jer osećaju da je tako moraju i jer su navikli da budu stub oslonca i glas zdravog razuma kada se drugi uplaše i ne znaju šta da rade. 

Ali, ako u sebi nosite prirodan potencijal – materijal za mudračku odoru – svakako nastojte da ga iskoristite i unapredite, na sve načine koje vam život ponudi (uključujući i naučna istraživanja i objašnjenja). 

Naslovna fotografija: WANNABE Media

Brankica Milošević veruje da je dete u nama najvažnija osoba na svetu, koja zaslužuje svu onu ljubav koju rasipamo okolo. Sve je zanima, o svemu ima mišljenje i ne okleva da ga promeni.  

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.